Jak to funguje?

Jak na to?

1. Poptávka klienta

Vyjádření vážného zájmu o dodávku a montáž systému a vyřízení dotace

2. Místní šetření v objektu

Návštěva technika na místě stavby
Seznámení s objektem - změření impedanční smyčky
Posouzení stavu objektu a stavu střechy pro umístění PV panelů
Orientace objektu vzhledem ke světovým stranám
Stav domovního jističe - kapacita
Umístění invertoru a baterií, připojení na objekt u domovního rozvaděče
Nutnost umístění měřiče na přístupné místo pro distributora el. energie
Technické parametry pro připojení

3. Nabídka

Přesná specifikace materiálu a dodávky zboží
Přesná specifikace pomocných stavebních prací
Cenová specifikace - cenová nabídka
Financování - možnost financování z cizích zdrojů

4. Odsouhlasení nabídky

5. Objednávka od klienta

Doručení přesné objednávky dodávky a montáže

Smlouva

6. Záloha v ceně dodávky materiálu

Faktura na dodávku zboží a materiálu dle specifikace nabídky

7. Dodávka a montáž

Doba montáže realizace - do 4 pracovních dnů u běžných typů

8. Revize

Provedená revize v první den

9. Předání díla

Vypracování předávacího protokolu a samotné předání díla

10. Uvedení do provozu

Samotné spuštění systému - 1 den

11. Žádost o dotaci

Podání žádosti o dotaci a její vyřízení

12. Záruční provoz

Záruční servis systému